Fizika – Umumiy mavzular

User Avatar
(0 baholash)
300 000 UZS
Fizika—umumiy-mavzular5

Fizika (umumiy mavzular) kursi har biri 20-30 daqiqa davom etuvchi 120 ta video darslarni oʻz ichiga oladi. Video darslar umumiy oʻrta ta’lim maktablarida fizika fani boʻyicha 7-11 sinf hamda akademik litsey, kasb-hunar kollejlari oʻquv dasturiga kiritilgan barcha mavzularni qamrab oladi. Har bir video dars nazariy va amaliy qismdan iborat. Nazariy qismda asosiy tushunchalar va formulalar tushuntirib berilgan. Amaliy qismda esa, mavzuga oid masalalarni qanday yechish kerakligi misollar bilan tushuntirilgan. Kursni tamomlagan foydalanuvchilar Respublika oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarini topshirish uchun fizika fanidan zarur boʻlgan barcha bilim va koʻnikmalarga ega boʻlishadi.

Kursning xususiyatlari

 • Ma'ruzalar 120
 • So'rovnomalar 0
 • Ko'nikma darajasi Barcha darajalar
 • Til Ingliz-tili
 • Talabalar 76
 • Baholar Ha
 • Umumiy mavzular 120

  • Leksiya1.1
   1. Kirish 15 daqiqa
  • Leksiya1.2
   2. Massa. Zichlik 24 daqiqa
  • Leksiya1.3
   3. Kuch. Kuchlarni qo’shish. Bosim. Paskal qonuni. 23 daqiqa
  • Leksiya1.4
   4. Gidrostatik bosim 16 daqiqa
  • Leksiya1.5
   5. Tutash idishlar. Atmosfera bosimi 30 daqiqa
  • Leksiya1.6
   6. Porshenli nasos. Gidravlik press 21 daqiqa
  • Leksiya1.7
   7. Ardimed kuchi 29 daqiqa
  • Leksiya1.8
   8. Jusmlarni suzishi. Havoda suzish 26 daqiqa
  • Leksiya1.9
   9. Mexanik ish. Quvvat. Richag. Kuch momenti 23 daqiqa
  • Leksiya1.10
   10. Blok. Mexanikaning oltin qoidasi 14 daqiqa
  • Leksiya1.11
   11. FIK. Kinetik va potensial energiya 16 daqiqa
  • Leksiya1.12
   12. Issiqlik uzatish. Issiqlik miqdori 23 daqiqa
  • Leksiya1.13
   13. Yonish issiqligi. Erish va qotish. Bug’lanish va kondensatsiya. 21 daqiqa
  • Leksiya1.14
   14. Kinematika asoslari. To’g’ri chiziqli tekis harakat 19 daqiqa
  • Leksiya1.15
   15. Harakatni grafik ravishda tasvirlash 28 daqiqa
  • Leksiya1.16
   16. Harakatning nisbiyligi. Tezliklarni qo’shish 24 daqiqa
  • Leksiya1.17
   17. O’rtacha va oniy tezliklar 30 daqiqa
  • Leksiya1.18
   18. Tezlanish. Tekis tezlanuvchan harakat 20 daqiqa
  • Leksiya1.19
   19. To’g’ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakatda ko’chish 24 daqiqa
  • Leksiya1.20
   20. Aylana bo’ylab harakat 24 daqiqa
  • Leksiya1.21
   21. Aylanma harakatda tezliklarni uzatish 24 daqiqa
  • Leksiya1.22
   22. Nyutonning birinchi va ikkinchi qonunlari 27 daqiqa
  • Leksiya1.23
   23. Nyutonning uchinchi qonuni 21 daqiqa
  • Leksiya1.24
   24. Elastiklik kuchi 26 daqiqa
  • Leksiya1.25
   25. Prujinalarni ketma-ket va parallel ulash 27 daqiqa
  • Leksiya1.26
   26. Butun olam tortishish kuchi. Og’irlik kuchi 27 daqiqa
  • Leksiya1.27
   27. Tezlanish bilan harakatlanayotgan jismning vazni 25 daqiqa
  • Leksiya1.28
   28. Jismning og’irlik kuchi tasiridagi vertikal harakati 25 daqiqa
  • Leksiya1.29
   29. Gorizontal otilgan jismning og’irlik kuchi ta’siridagi harakati 28 daqiqa
  • Leksiya1.30
   30.Gorizontga burchak ostida otilgan jismning og’irlik kuchi ta’siridagi harakati 31 daqiqa
  • Leksiya1.31
   31-dars. Yerning sun’iy yo‘ldoshlari. Birinchi kosmik tezlik. 23 daqiqa
  • Leksiya1.32
   32-dars. Ishqalanish kuchi. Tinchlikdagi ishqalanish. 25 daqiqa
  • Leksiya1.33
   33-dars. Sirpalanish ishqalanish kuchi. 26 daqiqa
  • Leksiya1.34
   34-dars. Ishqalanish kuchi ta’sirida harakat. 28 daqiqa
  • Leksiya1.35
   35-dars. Bir necha kuch ta’sirida harakat. 28 daqiqa
  • Leksiya1.36
   36-dars. Jismning og‘irlik markazi. 25 daqiqa
  • Leksiya1.37
   37-dars. Statika elementlari. 31 daqiqa
  • Leksiya1.38
   38-dars. Kuch va jism implusi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.39
   39-dars. Implusning o‘zgarishi. 28 daqiqa
  • Leksiya1.40
   40-dars. Impulsning saqlanish qonuni. 28 daqiqa
  • Leksiya1.41
   41-dars. Kuchning ishi. 24 daqiqa
  • Leksiya1.42
   42-dars. Jismga qo‘yilgan kuchlarning ishi va jism tezligining o‘zgarishi. Kinetik energiya. 29 daqiqa
  • Leksiya1.43
   43-dars. Og‘irlik kuchining ishi. Yerdan ko‘tarilgan jismning potensial energiyasi. 28 daqiqa
  • Leksiya1.44
   44-dars. Elastiklik kuchining ishi. To‘liq mexanik energiyaning saqlanish qonuni. 31 daqiqa
  • Leksiya1.45
   45-dars. Ishqalanish kuchining ishi. 25 daqiqa
  • Leksiya1.46
   46-dars. Quvvat. Suyuqliklarning naydagi harakat i. Bernulli qonuni. 54 daqiqa
  • Leksiya1.47
   47-dars.Tebranma harakat.Tebranma harakat energiyasi. 20 daqiqa
  • Leksiya1.48
   48-dars. Matematik mayatnik va prujinali mayatnik. 26 daqiqa
  • Leksiya1.49
   49-dars. Garmonik tebranishlar tenglamasi. 29 daqiqa
  • Leksiya1.50
   50-dars. Ko‘ndalang va bo‘ylama to‘lqinlar. Tovush to‘lqinlari. 17 daqiqa
  • Leksiya1.51
   51-dars. Molekulalarning massasi. Modda miqdori. 21 daqiqa
  • Leksiya1.52
   52-dars. Ideal gaz. Molekular kinetik nazariyaning asosiy tenglamasi. Molekulalarning o‘rtacha kinetik energiyasi. 24 daqiqa
  • Leksiya1.53
   53-dars. Gaz molekulalarining o‘rtacha tezligi. 22 daqiqa
  • Leksiya1.54
   54-dars. Ideal gaz holatining tenglamasi. 25 daqiqa
  • Leksiya1.55
   55-dars. Gaz qonunlari. 29 daqiqa
  • Leksiya1.56
   56-dars. To‘yingan bug‘. Qaynash. Kritik temperatura. 20 daqiqa
  • Leksiya1.57
   57-dars. Kapillarlik hodisalar. Sirt taranglik. 23 daqiqa
  • Leksiya1.58
   58-dars. Qattiq jismning mexanik xossalari. 18 daqiqa
  • Leksiya1.59
   59-dars. Ichki energiya. 21 daqiqa
  • Leksiya1.60
   60-dars. Termodinamikada ish. 22 daqiqa
  • Leksiya1.61
   61-dars. Issiqlik miqdori. 29 daqiqa
  • Leksiya1.62
   62-dars. Issiqlik dvigatellarining FIK. 22 daqiqa
  • Leksiya1.63
   63-dars. Elektr zaryadi. Kulon qonuni. 31 daqiqa
  • Leksiya1.64
   64-dars. Elektr maydon. Maydon kuchlanganligi. 26 daqiqa
  • Leksiya1.65
   65-dars. Elektr maydon kuch chiziqlari. Zaryadlangan shar va tekislik maydonlari. 28 daqiqa
  • Leksiya1.66
   66-dars. Zaryadlangan jismning elektrostatik maydondagi potensial energiyasi. Potensial. 31 daqiqa
  • Leksiya1.67
   67-dars. E va ф orasidagi bog‘lanish. Ekvipotensial sirtlar. 27 daqiqa
  • Leksiya1.68
   68-dars. Elekt sig’im. Kondensatorlar. 22 daqiqa
  • Leksiya1.69
   69-dars. Kondensatorlarni parallel va ketma-ket ulash. 29 daqiqa
  • Leksiya1.70
   70-dars.Zaryadlangan kondensator energiyasi. 30 daqiqa
  • Leksiya1.71
   71-dars. Elektr toki. Tok kuchi. 43 daqiqa
  • Leksiya1.72
   72-dars. Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni. Qarshilik. 23 daqiqa
  • Leksiya1.73
   73-dars. Elektr zanjirlar. O‘tkazgichlarni ketma-ket va parallel ulash. 22 daqiqa
  • Leksiya1.74
   74-dars. Tok kuchi va kuchlanishni o‘lchash. 21 daqiqa
  • Leksiya1.75
   75-dars. O‘zgarmas tokning ishi va quvvati. 22 daqiqa
  • Leksiya1.76
   76-O‘tkazgichlarni ketma-ket va parallel ulangandagi quvvat va ish. 22 daqiqa
  • Leksiya1.77
   77-dars. EYK. To‘liq zanjir uchun Om qonuni. 30 daqiqa
  • Leksiya1.78
   78-dars. Toklarning o‘zaro ta’siri. Magnit maydon. 23 daqiqa
  • Leksiya1.79
   79-dars. Amper kuchi. 21 daqiqa
  • Leksiya1.80
   80-dars. Lorens kuchi. 17 daqiqa
  • Leksiya1.81
   81-dars. Moddaning magnit xossalari. 21 daqiqa
  • Leksiya1.82
   82-dars. Metallar va yarimo‘tgazgichlarning elektron o‘tkazuvchanligi. 16 daqiqa
  • Leksiya1.83
   83-dars. Suyuqliklardagi elektr toki. Elektroliz. 27 daqiqa
  • Leksiya1.84
   84-dars. Gazlar va vakuumdagi elektr toki. 21 daqiqa
  • Leksiya1.85
   85-dars. Elektromagnit induksiya. Magnit oqim. 21 daqiqa
  • Leksiya1.86
   86-dars. Elektromagnit induksiya qonuni. 24 daqiqa
  • Leksiya1.87
   87-dars. O‘zinduksiya. Induktivlik. 20 daqiqa
  • Leksiya1.88
   88-dars. Tok magnit maydoni energiyasi. 21 daqiqa
  • Leksiya1.89
   89-dars. Elektromagnit tebranishlar. Tebranishlar konturi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.90
   90-dars. Tebranishlar amplituda si, davri va chastotasi. 20 daqiqa
  • Leksiya1.91
   91-dars. Tebranishlar fazasi. 27 daqiqa
  • Leksiya1.92
   92-dars. O‘zgaruvchan elektr toki. 19 daqiqa
  • Leksiya1.93
   93-dars. Aktiv qarshilik. Tok kuchi va kuchlanishning samarador qiymati. 22 daqiqa
  • Leksiya1.94
   94-dars. Kondensatorli o‘zgaruvchan tok zanjiri. 22 daqiqa
  • Leksiya1.95
   95-dars. Induksion g’altakli o‘zgaruvchan tok zanjiri. 17 daqiqa
  • Leksiya1.96
   96-dars. Elektr zanjirdagi rezonans. 21 daqiqa
  • Leksiya1.97
   97-dars. Transformatorlar. 20 daqiqa
  • Leksiya1.98
   98-dars. Elektromagnit to‘lqinlar. 22 daqiqa
  • Leksiya1.99
   99-dars. Yorug‘likning qaytishi va sinishi qonunlari. 30 daqiqa
  • Leksiya1.100
   100-dars. To‘la ichki qaytish. 21 daqiqa
  • Leksiya1.101
   101-dars.Linzalar. 24 daqiqa
  • Leksiya1.102
   102-dars. Linzaning optik kuchi. 26 daqiqa
  • Leksiya1.103
   103-dars.Fotoapparat.Ko‘z va ko‘rish.Ko‘zoynak. 29 daqiqa
  • Leksiya1.104
   104-dars. Yorug‘lik dispersiyasi. 13 daqiqa
  • Leksiya1.105
   105-dars.Yorug‘lik interferensiyasi. 29 daqiqa
  • Leksiya1.106
   106-dars.Difraksiya.Difraksion panjara. 23 daqiqa
  • Leksiya1.107
   107-dars. Yorug‘likning qutblanishi. 17 daqiqa
  • Leksiya1.108
   108-dars.Nisbiylik nazariyasi elementlari. 22 daqiqa
  • Leksiya1.109
   109-dars.Massa va energiya orasidagi bog‘lanish. 28 daqiqa
  • Leksiya1.110
   110-dars. Nurlanish va spektrlar. 20 daqiqa
  • Leksiya1.111
   111-dars.Yorug‘lik kvantlari.Fotoeffekt 24 daqiqa
  • Leksiya1.112
   112-dars.Fotonlar 23 daqiqa
  • Leksiya1.113
   113-dars.Atom fizikasi. 24 daqiqa
  • Leksiya1.114
   114-dars.Yadro fizikasi.Radioakiv o‘zgarishlar. 25 daqiqa
  • Leksiya1.115
   115-dars. Radioaktiv yemirilish qonuni. 27 daqiqa
  • Leksiya1.116
   116-dars. Atom yadrolarning Bog‘lanish energiyasi. 18 daqiqa
  • Leksiya1.117
   117-dars. Yadro reaksiyalari. 23 daqiqa
  • Leksiya1.118
   118-dars. 2016-yil. Variant (1-qism) 27 daqiqa
  • Leksiya1.119
   119-dars. 2016-yil. Variant (2-qism) 32 daqiqa
  • Leksiya1.120
   120-dars. 2016-yil. Variant (3-qism) 30 daqiqa
To'rayev Alimardon 24 yosh

Ish Joyi: Oʻzbekiston Milliy Universiteti, magistranti

Oʻzi toʻgʻrisida qoʻshimcha ma'lumot (erishgan yutuqlari, ish tajribasi): Fizika fanidan 7 yillik ish tajribasiga ega

Baholar

O'rtacha reyting

0
0 reyting

Batafsil reyting

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Izoh qoldiring

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan