Matematika – (Geometriya – Algebra)

User Avatar
(0 baholash)
300 000 UZS
Matematika-Geometriya-Algebra

Geometriya (umumiy mavzular) kursi har biri 20-30 daqiqa davom etuvchi 61 ta video darslarni oʻz ichiga oladi. Video darslar planimetriya, stereometriya, aylanish jismlari, burchaklar, uchburchaklar va vektorlar kabi mavzularni qamrab oladi. Har bir video dars nazariy va amaliy qismdan iborat. Nazariy qismda asosiy tushunchalar va formulalar tushuntirib berilgan. Amaliy qismda esa, mavzuga oid masalalarni qanday yechish kerakligi misollar bilan tushuntirilgan. Shu bilan birga kurs tarkibida mavzuga oid testlarni tahlil qiluvchi video darslar ham mavjud. Kursni tamomlagan foydalanuvchilar Respublika oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarini topshirish uchun geometriya fanidan zarur boʻlgan barcha bilim va koʻnikmalarga ega boʻlishadi

Kursning xususiyatlari

 • Ma'ruzalar 119
 • So'rovnomalar 0
 • Davomiyligi 50 soat
 • Ko'nikma darajasi Barcha darajalar
 • Til O'zbek tilida
 • Talabalar 72
 • Baholar Ha
 • Geometriya 61

  • Leksiya1.1
   Burchaklar. 19 daqiqa
  • Leksiya1.2
   Parallel to’g’ri chiziqlar. 18 daqiqa
  • Leksiya1.3
   Aylanish jismlariga oid ayrim murakkab masalalar. 26 daqiqa
  • Leksiya1.4
   Kesik konus. 21 daqiqa
  • Leksiya1.5
   Piramida. 22 daqiqa
  • Leksiya1.6
   Burchak sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi. 21 daqiqa
  • Leksiya1.7
   Prizma. 22 daqiqa
  • Leksiya1.8
   Uchburchak balandligining ba’zi xossalari. 22 daqiqa
  • Leksiya1.9
   Shar va sfera. 21 daqiqa
  • Leksiya1.10
   Burchak bissektrisasining xossalari 16 daqiqa
  • Leksiya1.11
   Prizma va shar. 20 daqiqa
  • Leksiya1.12
   Piramida va shar. 23 daqiqa
  • Leksiya1.13
   Silindr va konus. 29 daqiqa
  • Leksiya1.14
   Piramidaning hajmi. 20 daqiqa
  • Leksiya1.15
   Aylana tenglamasi. 21 daqiqa
  • Leksiya1.16
   Romb. 22 daqiqa
  • Leksiya1.17
   Kvadrat va aylana. To’g’ri to’rtburchak va aylana. 22 daqiqa
  • Leksiya1.18
   Trapetsiya. 22 daqiqa
  • Leksiya1.19
   Trapetsiya yuzi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.20
   Test. 26 daqiqa
  • Leksiya1.21
   Ko’pburchaklar. 21 daqiqa
  • Leksiya1.22
   Aylana va doira. Urinma, vatar, radius va diametr. 23 daqiqa
  • Leksiya1.23
   Aylana uzunligi va Aylana yoyining uzunligi. 22 daqiqa
  • Leksiya1.24
   Ichki chizilgan va markaziy burchaklar.Urinma v avatar orasidagi burchak. 23 daqiqa
  • Leksiya1.25
   Doira yuzi.Doira sector va segmentining yuzi. 15 daqiqa
  • Leksiya1.26
   Kesishuvchi vatarlar. Urinma va kesuvchi. 24 daqiqa
  • Leksiya1.27
   Aylana tenglamasi. 21 daqiqa
  • Leksiya1.28
   Uchburchakka ichki chizilgan aylana. 26 daqiqa
  • Leksiya1.29
   Uchburchakka tashqi chizilgan aylana. 26 daqiqa
  • Leksiya1.30
   Kvadrat va aylana. To’g’ri to’rtburchak va aylana. 22 daqiqa
  • Leksiya1.31
   Romb va aylana. 22 daqiqa
  • Leksiya1.32
   Trapetsiya va aylana. 25 daqiqa
  • Leksiya1.33
   Ko’pburchak va aylana. 21 daqiqa
  • Leksiya1.34
   Koordinatalar sistemasi. 20 daqiqa
  • Leksiya1.35
   Vektorlar va ularning koordinatalari. 21 daqiqa
  • Leksiya1.36
   Vektorning uzunligi.Vektorlarning skalyar ko’paytmasi. 20 daqiqa
  • Leksiya1.37
   Vektorning skalyar ko’paytmasi. 22 daqiqa
  • Leksiya1.38
   Ikki vektor orasidagi burchak. 25 daqiqa
  • Leksiya1.39
   Planimetriya bo’limiga oid. Test-1 31 daqiqa
  • Leksiya1.40
   Planimetriya bo’limiga oid. Test-2 35 daqiqa
  • Leksiya1.41
   Stereometriya.Fazodagi to’g’ri chiziqlarning o’zaro vaziyati. 23 daqiqa
  • Leksiya1.42
   Kub. 14 daqiqa
  • Leksiya1.43
   Sinuslar va kosinuslar teoremasi. 25 daqiqa
  • Leksiya1.44
   Parallelepiped. 23 daqiqa
  • Leksiya1.45
   To’g’ri burchakli uchburchak katetlarining gipotenuzadagi proyeksiyalari. 23 daqiqa
  • Leksiya1.46
   To’rtburchaklar.to’g’ri to’rtburchak. 20 daqiqa
  • Leksiya1.47
   Kesik piramida. 21 daqiqa
  • Leksiya1.48
   Aylanish jismlari.Silindr. 19 daqiqa
  • Leksiya1.49
   Konus. Konusning yon sirti va to’la sirti. 21 daqiqa
  • Leksiya1.50
   Konusning hajmi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.51
   Uchburchak burchaklari. 25 daqiqa
  • Leksiya1.52
   Uchburchak medianasining xossalari. 24 daqiqa
  • Leksiya1.53
   Uchburchak perimetri,balandligi,bissektrisasi va medianasi.Uchburchakning o’rta chizig’i. 24 daqiqa
  • Leksiya1.54
   Uchburchak yuzasi. 22 daqiqa
  • Leksiya1.55
   Uchburchak yuzasini hissoblash (davomi). 24 daqiqa
  • Leksiya1.56
   Silindr va shar. 25 daqiqa
  • Leksiya1.57
   Konus va shar. 29 daqiqa
  • Leksiya1.58
   Uchburchaklarning o’xshashligi. 25 daqiqa
  • Leksiya1.59
   Aralash bo’lim (stereometriya). 25 daqiqa
  • Leksiya1.60
   Aralash bo’lim (planimetriya). 21 daqiqa
  • Leksiya1.61
   Vektorning uzunligi.Vektorlarning skalyar ko’paytmasi. 20 daqiqa
 • Algebra 58

  • Leksiya2.1
   Dars-1 27 daqiqa
  • Leksiya2.2
   Dars-2 32 daqiqa
  • Leksiya2.3
   Dars-3 28 daqiqa
  • Leksiya2.4
   Dars-4 34 daqiqa
  • Leksiya2.5
   Dars-5 34 daqiqa
  • Leksiya2.6
   Dars-6 35 daqiqa
  • Leksiya2.7
   Dars-7 29 daqiqa
  • Leksiya2.8
   Dars-8 26 daqiqa
  • Leksiya2.9
   Dars-9 32 daqiqa
  • Leksiya2.10
   Dars-10 30 daqiqa
  • Leksiya2.11
   Dars-11 27 daqiqa
  • Leksiya2.12
   Dars-12 29 daqiqa
  • Leksiya2.13
   Dars-13 25 daqiqa
  • Leksiya2.14
   Dars-14 28 daqiqa
  • Leksiya2.15
   Dars-15 28 daqiqa
  • Leksiya2.16
   Dars-16 29 daqiqa
  • Leksiya2.17
   Dars-17 21 daqiqa
  • Leksiya2.18
   Dars-18 25 daqiqa
  • Leksiya2.19
   Dars-19 28 daqiqa
  • Leksiya2.20
   Dars-20 27 daqiqa
  • Leksiya2.21
   Dars-21 30 daqiqa
  • Leksiya2.22
   Dars-22 30 daqiqa
  • Leksiya2.23
   Dars-23 30 daqiqa
  • Leksiya2.24
   Dars-24 30 daqiqa
  • Leksiya2.25
   Dars-25 30 daqiqa
  • Leksiya2.26
   Dars-26 30 daqiqa
  • Leksiya2.27
   Dars-27 30 daqiqa
  • Leksiya2.28
   Dars-28 30 daqiqa
  • Leksiya2.29
   Dars-29 30 daqiqa
  • Leksiya2.30
   Dars-30 30 daqiqa
  • Leksiya2.31
   Dars-31 30 daqiqa
  • Leksiya2.32
   Dars-32 30 daqiqa
  • Leksiya2.33
   Dars-33 30 daqiqa
  • Leksiya2.34
   Dars-34 30 daqiqa
  • Leksiya2.35
   Dars-35 30 daqiqa
  • Leksiya2.36
   Dars-36 30 daqiqa
  • Leksiya2.37
   Dars-37 30 daqiqa
  • Leksiya2.38
   Dars-38 30 daqiqa
  • Leksiya2.39
   Dars-39 30 daqiqa
  • Leksiya2.40
   Dars-40 30 daqiqa
  • Leksiya2.41
   Dars-41 30 daqiqa
  • Leksiya2.42
   Dars-42 30 daqiqa
  • Leksiya2.43
   Dars-44 30 daqiqa
  • Leksiya2.44
   Dars-45 30 daqiqa
  • Leksiya2.45
   Dars-46 30 daqiqa
  • Leksiya2.46
   Dars-47 30 daqiqa
  • Leksiya2.47
   Dars-48 30 daqiqa
  • Leksiya2.48
   Dars-49 30 daqiqa
  • Leksiya2.49
   Dars-50 30 daqiqa
  • Leksiya2.50
   Dars-51 30 daqiqa
  • Leksiya2.51
   Dars-52 30 daqiqa
  • Leksiya2.52
   Dars-53 30 daqiqa
  • Leksiya2.53
   Dars-54 30 daqiqa
  • Leksiya2.54
   Dars-55 30 daqiqa
  • Leksiya2.55
   Dars-57 30 daqiqa
  • Leksiya2.56
   Dars-58 30 daqiqa
  • Leksiya2.57
   Dars-59 30 daqiqa
  • Leksiya2.58
   Dars-60 30 daqiqa
Mahmudova Tursunoy 26 yosh

Ish Joyi: Oʻzbekiston Milliy Universiteti, magistranti

Oʻzi toʻgʻrisida qoʻshimcha ma'lumot (erishgan yutuqlari, ish tajribasi): Matematika fanidan 3 yillik ish tajribasiga ega

Baholar

O'rtacha reyting

0
0 reyting

Batafsil reyting

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Izoh qoldiring

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan