Ingliz-tili – Umumiy mavzular

User Avatar
(0 baholash)
300 000 UZS
Ingliz-tili2

Ingliz tili (umumiy mavzular) kursi har biri 20-30 daqiqa davom etuvchi 120 ta video darslarni o’z ichiga oladi. Video darslar fe`l zamonlari, modal fe`llar, murakkab va qo’shma gaplar, artikllar, ot, olmosh, sifat va uning daragalari kabi mavzularni qamrab oladi. Har bir grammatik qoida misollar va mavzuga oid testlar bilan tushuntirib berilgan. Kursni tamomlagan foydalanuvchilar O’zbekiston oliy ta`lim muassasalariga kirish imtixonlarini topshirish uchun ingliz tili fanidan zarur bo’lgan barcha bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishadi. Shu bilan birga kurs foydalanuvchilarga ingliz tilida eshitish (listening) va gapirish (speaking) bo’yicha amaliy ko’nikmalarni shakllantishga yordam beradi.

Kursning xususiyatlari

 • Ma'ruzalar 120
 • So'rovnomalar 0
 • Ko'nikma darajasi Barcha darajalar
 • Til Ingliz-tili
 • Talabalar 78
 • Baholar Ha
 • Umumiy mavzular 120

  • Leksiya1.1
   Lesson 1 – Present Continuous (I am doing) 24 daqiqa
  • Leksiya1.2
   Lesson 2 – Present Simple (I do) 16 daqiqa
  • Leksiya1.3
   Lesson 3 – Present continuous (I am doing) or present simple (I do) 14 daqiqa
  • Leksiya1.4
   Lesson 4 – Present tenses (I am doing/I do) with a future meaning 19 daqiqa
  • Leksiya1.5
   Lesson 5 – Going to (I am going to do) 20 daqiqa
  • Leksiya1.6
   Lesson 6 – Will 17 daqiqa
  • Leksiya1.7
   Lesson 7 – Will or going to? 20 daqiqa
  • Leksiya1.8
   Lesson 8 – When and if sentences (When I do …/If I do…) 20 daqiqa
  • Leksiya1.9
   Lesson 9 – Past simple (I did) 26 daqiqa
  • Leksiya1.10
   Lesson 10 – Past continuous (I was doing) 28 daqiqa
  • Leksiya1.11
   Lesson 11 – Present perfect (I have done) 28 daqiqa
  • Leksiya1.12
   Lesson 12 – Present perfect continuous (I have been doing) 26 daqiqa
  • Leksiya1.13
   Lesson 13 – Present perfect with how long and past simple with when, since and for 24 daqiqa
  • Leksiya1.14
   Lesson 14 – Present perfect (I have done) or past simple (I did) (1) 30 daqiqa
  • Leksiya1.15
   Lesson 15 – Present perfect (I have done) or past simple (I did) (2) 27 daqiqa
  • Leksiya1.16
   Lesson 16 – Past perfect (I had done) (1) 22 daqiqa
  • Leksiya1.17
   Lesson 17 – Past perfect (I had done) (2) 21 daqiqa
  • Leksiya1.18
   Lesson 18 – Past perfect continuous (I had been doing) 24 daqiqa
  • Leksiya1.19
   Lesson 19 – Have and have got 23 daqiqa
  • Leksiya1.20
   Lesson 20 – Used to (I used to do) 27 daqiqa
  • Leksiya1.21
   Lesson 21 – Can, could and be able to 25 daqiqa
  • Leksiya1.22
   Lesson 22 – Could (do) and could have (done) 21 daqiqa
  • Leksiya1.23
   Lesson 23 – Must (have) and can’t (have) 23 daqiqa
  • Leksiya1.24
   Lesson 24 – May (have) and might (have) 24 daqiqa
  • Leksiya1.25
   Lesson 25 – Can, could, may and would: requests, permission, offers and invitations 21 daqiqa
  • Leksiya1.26
   Lesson 26 – Must and have to 24 daqiqa
  • Leksiya1.27
   Lesson 27 – Must, mustn’t, needn’t and needn’t have 16 daqiqa
  • Leksiya1.28
   Lesson 28 – Should (1) 21 daqiqa
  • Leksiya1.29
   Lesson 29 – Should (2) 21 daqiqa
  • Leksiya1.30
   Lesson 30 – If sentences (If I do … and If I did) 20 daqiqa
  • Leksiya1.31
   Lesson 31 – If I knew … and I wish I knew 19 daqiqa
  • Leksiya1.32
   Lesson 32 – If I had known … I wish I had known 20 daqiqa
  • Leksiya1.33
   Lesson 33 – Would 20 daqiqa
  • Leksiya1.34
   Lesson 34 – Countable and uncountable (1) 21 daqiqa
  • Leksiya1.35
   Lesson 35 – Countable and uncountable (2) 22 daqiqa
  • Leksiya1.36
   Lesson 36 – Countable nouns with a/an and some 18 daqiqa
  • Leksiya1.37
   Lesson 37 – A/an and the 20 daqiqa
  • Leksiya1.38
   Lesson 38 – The (1) 22 daqiqa
  • Leksiya1.39
   Lesson 39 – The (2) 22 daqiqa
  • Leksiya1.40
   Lesson 40 – The (3) 20 daqiqa
  • Leksiya1.41
   Lesson 41 – Names with and without the 23 daqiqa
  • Leksiya1.42
   Lesson 42 – Singular & plural 23 daqiqa
  • Leksiya1.43
   Lesson 43 – Reported speech (1) 23 daqiqa
  • Leksiya1.44
   Lesson 44 – Reported speech (2) 23 daqiqa
  • Leksiya1.45
   Lesson 45 – Passive (1) (be done/was done) 26 daqiqa
  • Leksiya1.46
   Lesson 46 – Passive (2) (be done/been done/being done) 22 daqiqa
  • Leksiya1.47
   Lesson 47 – It is said that…/Have something done 20 daqiqa
  • Leksiya1.48
   Lesson 48 – Questions 23 daqiqa
  • Leksiya1.49
   Lesson 49 – Auxiliary verbs and Question tags 23 daqiqa
  • Leksiya1.50
   Lesson 50 – Verb + -ing & verb + to 23 daqiqa
  • Leksiya1.51
   Lesson 51 – Verb (+ object) + infinitive (to) 22 daqiqa
  • Leksiya1.52
   Lesson 52 – Verb + ing or to 20 daqiqa
  • Leksiya1.53
   Lesson 53 – Prefer & would rather 22 daqiqa
  • Leksiya1.54
   Lesson 54 – Prepositions (in/for/about etc.) + -ing 21 daqiqa
  • Leksiya1.55
   Lesson 55 – be/get used to something (I am used to …) 23 daqiqa
  • Leksiya1.56
   Lesson 56 – Verb + preposition +-ing 22 daqiqa
  • Leksiya1.57
   Lesson 57 – Adjective + to 25 daqiqa
  • Leksiya1.58
   Lesson 58 – See somebody do & see somebody doing 22 daqiqa
  • Leksiya1.59
   Lesson 59 – Relative clauses (1) – clauses with who/that/which 21 daqiqa
  • Leksiya1.60
   Lesson 60 – Relative clauses (2) – whose/whom/where 20 daqiqa
  • Leksiya1.61
   Lesson 61 – Relative clauses (3) – ‘extra information’ clauses 22 daqiqa
  • Leksiya1.62
   Lesson 62 – Relative clauses (4) – defining & non-defining clauses 33 daqiqa
  • Leksiya1.63
   Lesson 63 – Adjectives 20 daqiqa
  • Leksiya1.64
   Lesson 64 – Adjectives and adverbs 20 daqiqa
  • Leksiya1.65
   Lesson 65 – So/such/enough/too 21 daqiqa
  • Leksiya1.66
   Lesson 66 – Comparison (1) 22 daqiqa
  • Leksiya1.67
   Lesson 67 – Comparison (2): Comparative & Superlatives adjectives 30 daqiqa
  • Leksiya1.68
   Lesson 68 – Word order 22 daqiqa
  • Leksiya1.69
   Lesson 69 – Still/yet/already/even 23 daqiqa
  • Leksiya1.70
   Lesson 70 – Conjunctions (although/though/in case) 21 daqiqa
  • Leksiya1.71
   Lesson 71 – Unless/as long as/as 19 daqiqa
  • Leksiya1.72
   Lesson 72 – Like and as 19 daqiqa
  • Leksiya1.73
   Lesson 73 – For/during/while/by and until 21 daqiqa
  • Leksiya1.74
   Lesson 74 – Prepositions (at/on/in(time)) 24 daqiqa
  • Leksiya1.75
   Lesson 75 – In/at/on (position) 21 daqiqa
  • Leksiya1.76
   Lesson 76 – In/at/on/to/into 24 daqiqa
  • Leksiya1.77
   Lesson 77 – In/on/at/by 23 daqiqa
  • Leksiya1.78
   Lesson 78 – Noun+preposition 20 daqiqa
  • Leksiya1.79
   Lesson 79 – Adjective+preposition 22 daqiqa
  • Leksiya1.80
   Lesson 80 – Verb+ preposition (1) 23 daqiqa
  • Leksiya1.81
   Lesson 81 – Verb+ preposition (2) 25 daqiqa
  • Leksiya1.82
   Lesson 82 – Verb+ preposition (3) 19 daqiqa
  • Leksiya1.83
   Lesson 83 – Phrasal verbs (1) 23 daqiqa
  • Leksiya1.84
   Lesson 84 – Phrasal verbs (2) 22 daqiqa
  • Leksiya1.85
   Lesson 85 – Phrasal verbs (3) 23 daqiqa
  • Leksiya1.86
   Lesson 86 – Phrasal verbs (4) 23 daqiqa
  • Leksiya1.87
   Lesson 87 – Phrasal verbs (5) 15 daqiqa
  • Leksiya1.88
   Lesson 88 – Present time 25 daqiqa
  • Leksiya1.89
   Lesson 89 – Past time 23 daqiqa
  • Leksiya1.90
   Lesson 90 – Future time 23 daqiqa
  • Leksiya1.91
   Lesson 91 – Articles 31 daqiqa
  • Leksiya1.92
   Lesson 92 – Conditionals (1) 20 daqiqa
  • Leksiya1.93
   Lesson 93 – Conditionals (2) 27 daqiqa
  • Leksiya1.94
   Lesson 94 – Comparatives and superlatives 22 daqiqa
  • Leksiya1.95
   Lesson 95 – Modals 26 daqiqa
  • Leksiya1.96
   Lesson 96 – Revision 18 daqiqa
  • Leksiya1.97
   Lesson 97 – The passive 21 daqiqa
  • Leksiya1.98
   Lesson 98 – Modal Verbs + Passive Voice 21 daqiqa
  • Leksiya1.99
   Lesson 99 – Infinitive 18 daqiqa
  • Leksiya1.100
   Lesson 100 – Passive + infinitive 23 daqiqa
  • Leksiya1.101
   Lesson 101 – Gerund 26 daqiqa
  • Leksiya1.102
   Lesson 102 – -ing form or infinitive (1) 21 daqiqa
  • Leksiya1.103
   Lesson 103 – Infinitive and Gerund (2) 20 daqiqa
  • Leksiya1.104
   Lesson 104 – Questions 19 daqiqa
  • Leksiya1.105
   Lesson 105 – Wh-Questions 19 daqiqa
  • Leksiya1.106
   Lesson 106 – Revision 17 daqiqa
  • Leksiya1.107
   Lesson 107 – Adjective clauses 24 daqiqa
  • Leksiya1.108
   Lesson 108 – Reported speech (1) 19 daqiqa
  • Leksiya1.109
   Lesson 109 – Reported speech (2) 24 daqiqa
  • Leksiya1.110
   Lesson 110 – Revision 21 daqiqa
  • Leksiya1.111
   Lesson 111 – Relative clauses 23 daqiqa
  • Leksiya1.112
   Lesson 112 – Relative clauses + exercises 21 daqiqa
  • Leksiya1.113
   Lesson 113 – English Verb Tense (1) 17 daqiqa
  • Leksiya1.114
   Lesson 114 – English Verb Tense (2) 17 daqiqa
  • Leksiya1.115
   Lesson 115 – Exercises (1) 28 daqiqa
  • Leksiya1.116
   Lesson 116 – Exercises (2) 16 daqiqa
  • Leksiya1.117
   Lesson 117 – Unreal past 18 daqiqa
  • Leksiya1.118
   Lesson 118 – Exercises & Time 19 daqiqa
  • Leksiya1.119
   Lesson 119 – Possessive nouns 19 daqiqa
  • Leksiya1.120
   Lesson 120 – Inversions 21 daqiqa
Xolmurodova Madina 25 yosh

Ish Joyi: Oʻzbekiston davlat jahon tillari universiteti

Oʻzi toʻgʻrisida qoʻshimcha ma'lumot (erishgan yutuqlari, ish tajribasi): Ish tajribasi 5 yil, ESP, EnSPIRE-U loyihalari a'zosi, kóplab sertifikat va guvohnomalar sohibasi

Baholar

O'rtacha reyting

0
0 reyting

Batafsil reyting

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

  2 izohlar

 1. 24.06.2020
  Javob berish

  sizlar dtm standarti testlar qo’shingiz kerak

  • Malika
   08.09.2020
   Javob berish

   Таклифингиз учун рахмат

Izoh qoldiring

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan