Kimyo – Umumiy mavzular

(0 baholash)
300 000 UZS
Мокрая-химия

Kimyo (umumiy mavzular) kursi har biri 20-30 daqiqa davom etuvchi 120 ta video darslarni oʻz ichiga oladi. Video darslar umumiy oʻrta ta’lim maktablarida kimyo fani boʻyicha 7-11 sinf dasturiga kiritilgan barcha mavzularni qamrab oladi. Har bir video dars nazariy va amaliy qismdan iborat. Nazariy qismda asosiy tushunchalar va formulalar tushuntirib berilgan. Amaliy qismda esa, mavzuga oid masalalarni qanday yechish kerakligi misollar bilan tushuntirilgan.

Kursni tamomlagan foydalanuvchilar Respublika oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarini topshirish uchun kimyo fanidan zarur boʻlgan barcha bilim va koʻnikmalarga ega boʻlishadi.

Kursning xususiyatlari

 • Ma'ruzalar 121
 • So'rovnomalar 0
 • Ko'nikma darajasi Barcha darajalar
 • Til O'zbek tilida
 • Talabalar 77
 • Baholar Ha
 • Umumiy mavzular 121

  • Leksiya1.1
   1 Abiturentlar uchun mavzular 30 daqiqa
  • Leksiya1.2
   2 Kimyo faniga kirish. 26 daqiqa
  • Leksiya1.3
   3 Kimyoviy belgilar. Valentlik. Struktura. Foizdan formula toppish. 25 daqiqa
  • Leksiya1.4
   4 Oddiy va murrakab moddalar. 23 daqiqa
  • Leksiya1.5
   5 Atom malekulyar ta’limot. Atom tuzilishi. Izotob, isobar va izoton. 30 daqiqa
  • Leksiya1.6
   6 Atom tuzilishga oid misollar ishlash. 26 daqiqa
  • Leksiya1.7
   7 Xaqiqiy va nisbiy atom massa. Mol. Molyar xajm. Ekvivalent. 39 daqiqa
  • Leksiya1.8
   8 Atom massa. Mislollar ishlash. 28 daqiqa
  • Leksiya1.9
   9 Kimyo assosiy qonunlari. Ekvivalent misollar ishlash. 27 daqiqa
  • Leksiya1.10
   10 Kimyoviy reaksiya turlari. 21 daqiqa
  • Leksiya1.11
   11 Issiqlik effekti. Misollar ishlash. 26 daqiqa
  • Leksiya1.12
   12 Reaksiya unum. Misollar ishlash 18 daqiqa
  • Leksiya1.13
   13 Yadro reaksiyalari. 33 daqiqa
  • Leksiya1.14
   14 Yadro reaksiyalari. Misollar ishlash 28 daqiqa
  • Leksiya1.15
   15 Kiristalgidrat 27 daqiqa
  • Leksiya1.16
   16 O’rtacha molekulyar massa. 29 daqiqa
  • Leksiya1.17
   17 O’rtacha molekulyar massa. 2-qism 31 daqiqa
  • Leksiya1.18
   18 Mendeleyev-Klaperon 26 daqiqa
  • Leksiya1.19
   19 Izo jarayonlar. 26 daqiqa
  • Leksiya1.20
   20 Memdeleyev-Klaperon misollar ishlash 28 daqiqa
  • Leksiya1.21
   21 Memdeleyev-Klaperon misollar ishlash 2-qism 27 daqiqa
  • Leksiya1.22
   22 Davriy Sistema. 20 daqiqa
  • Leksiya1.23
   23 Kvant sonlar 29 daqiqa
  • Leksiya1.24
   24 Kvant sonlar.2-qism 28 daqiqa
  • Leksiya1.25
   25 Kvant sonlar. Misollar ishlash(1-qism). 26 daqiqa
  • Leksiya1.26
   26 Kvant sonlar. Misollar ishlash(2-qism). 19 daqiqa
  • Leksiya1.27
   27 Misollar ishlash. 23 daqiqa
  • Leksiya1.28
   28 Kimyoviy bog’lanish. 25 daqiqa
  • Leksiya1.29
   29 Gibridlanish 26 daqiqa
  • Leksiya1.30
   30 Kimyoviy bog’lanish.misollar ishlash. 25 daqiqa
  • Leksiya1.31
   31 Kimyoviy reaksiya tezligi.1-qism 25 daqiqa
  • Leksiya1.32
   32 Kimyoviy reaksiya tezligi. 2-qism 27 daqiqa
  • Leksiya1.33
   33 Kimyoviy reaksiya tezligi. Misollar ishlash 22 daqiqa
  • Leksiya1.34
   34 Kimyoviy reaksiya tezligi. Misollar ishlash 24 daqiqa
  • Leksiya1.35
   35 Kimyoviy muvozanat. 26 daqiqa
  • Leksiya1.36
   36 Kimyoviy muvozanat. Misollar ishlash 1-qism. 20 daqiqa
  • Leksiya1.37
   37 Kimyoviy muvozanat. Misollar ishlash 2-qism. 20 daqiqa
  • Leksiya1.38
   38 Kimyoviy muvozanat. Misollar ishlash 3-qism. 23 daqiqa
  • Leksiya1.39
   39 Eritmalar. Foiz konsentratsiya. 24 daqiqa
  • Leksiya1.40
   40 Ertmalar misollar ishlash 25 daqiqa
  • Leksiya1.41
   41 Eritmalar. Foiz konsentratsiya. Misollar ishlash 1-qism. 25 daqiqa
  • Leksiya1.42
   42 Eritmalar. Foiz konsentratsiya. Misollar ishlash 2-qism. 27 daqiqa
  • Leksiya1.43
   43 Eritmalar. Foiz konsentratsiya. Misollar ishlash 3-qism. 21 daqiqa
  • Leksiya1.44
   44 Molyar konsentratsiya. 23 daqiqa
  • Leksiya1.45
   45 Molyar konsentratsiya. Misollar ishlash.1-qism 21 daqiqa
  • Leksiya1.46
   46 Molyar konsentratsiya. Misollar ishlash.2-qism 26 daqiqa
  • Leksiya1.47
   47 Eruvchanlik 22 daqiqa
  • Leksiya1.48
   48 Plastinka. Titr. Molyal. 22 daqiqa
  • Leksiya1.49
   49 Oleum va sulfat kislata. 20 daqiqa
  • Leksiya1.50
   50 Tuzlar gidrolizi 21 daqiqa
  • Leksiya1.51
   51 Elektrolit dissosiyalanish 20 daqiqa
  • Leksiya1.52
   52 Elektrolit dissosiyalanish 2-qsim 20 daqiqa
  • Leksiya1.53
   53 Elektrolit dissosiyalanish misollar ishlash. 21 daqiqa
  • Leksiya1.54
   54 Suvni dissosiyalanishi. pH 24 daqiqa
  • Leksiya1.55
   55 Suvni dissosiyalanishi pH missolar ishlash. 20 daqiqa
  • Leksiya1.56
   56 Oksidlanish –qaytarilish reaksiyalari. 21 daqiqa
  • Leksiya1.57
   57 Elektro-Balans 22 daqiqa
  • Leksiya1.58
   58 Elektiroliz. 18 daqiqa
  • Leksiya1.59
   59 Elektiroliz misollar ishlash. 26 daqiqa
  • Leksiya1.60
   60 Elektiroliz misollar ishlash. 22 daqiqa
  • Leksiya1.61
   61 Organik kimyo. 21 daqiqa
  • Leksiya1.62
   62 Organik kimyo. Butlerov nazariyasi. 20 daqiqa
  • Leksiya1.63
   63 Izomeriya tushinchasi. 20 daqiqa
  • Leksiya1.64
   64 Alkanlar 22 daqiqa
  • Leksiya1.65
   65 Alkanlar. Xossalari 22 daqiqa
  • Leksiya1.66
   66 Alkanlar mislollar ishlash1-qism 22 daqiqa
  • Leksiya1.67
   67 Alkanlar mislollar ishlash2-qism 23 daqiqa
  • Leksiya1.68
   68 Sikloalkan 23 daqiqa
  • Leksiya1.69
   69 Sikloalkan misollar ishlash. 21 daqiqa
  • Leksiya1.70
   70 Alkenlar 20 daqiqa
  • Leksiya1.71
   71 Alkenlar. Xossalari 20 daqiqa
  • Leksiya1.72
   72 Alkenlar missolar ishlash 1-qism 19 daqiqa
  • Leksiya1.73
   73 Alkenlar missolar ishlash 2-qism 19 daqiqa
  • Leksiya1.74
   74 Alkadien 19 daqiqa
  • Leksiya1.75
   75 Alkadien misollar ishash 24 daqiqa
  • Leksiya1.76
   76 Alkin. 22 daqiqa
  • Leksiya1.77
   77 Alkinlar mislolar ishlash 24 daqiqa
  • Leksiya1.78
   78 Arenlar1-qism 20 daqiqa
  • Leksiya1.79
   79 Arenlar 2-qism 20 daqiqa
  • Leksiya1.80
   80 Arenlar misollar ishlash 1-qism 22 daqiqa
  • Leksiya1.81
   81 Arenlar misollar ishlash 2-qism 22 daqiqa
  • Leksiya1.82
   82 Bir atomli spirtlar. 22 daqiqa
  • Leksiya1.83
   83 Ikki atomli spirtlar 20 daqiqa
  • Leksiya1.84
   84 Fenollar 17 daqiqa
  • Leksiya1.85
   85 Spirtlar misolar ishlash 21 daqiqa
  • Leksiya1.86
   86 Spirtlar misolar ishlash 19 daqiqa
  • Leksiya1.87
   87 Oddiy efirlar. 17 daqiqa
  • Leksiya1.88
   88 Aldegid keton 19 daqiqa
  • Leksiya1.89
   89 Aldegid keton 19 daqiqa
  • Leksiya1.90
   90 Aldegid keton misollar ishlash. 20 daqiqa
  • Leksiya1.91
   91 Karbon kislatalar 1-qism 20 daqiqa
  • Leksiya1.92
   92 Karbon kislatalar 2-qism 20 daqiqa
  • Leksiya1.93
   93 Karbon kislatalar 3-qism 20 daqiqa
  • Leksiya1.94
   94 Karbon kislatalar misollar ishlash 21 daqiqa
  • Leksiya1.95
   95 Murakkab efirlar 19 daqiqa
  • Leksiya1.96
   96 Murakkab efirlar misollar ishlash 22 daqiqa
  • Leksiya1.97
   97 Fenolar misolar ishlash 16 daqiqa
  • Leksiya1.98
   98 Uglevodlar 22 daqiqa
  • Leksiya1.99
   99 Uglevodlar misollar ishlash 19 daqiqa
  • Leksiya1.100
   100 Nitrobirikmalar 20 daqiqa
  • Leksiya1.101
   101 Aminlar 22 daqiqa
  • Leksiya1.102
   102 Aminlar misollar ishlash 20 daqiqa
  • Leksiya1.103
   103 Aminokislata 18 daqiqa
  • Leksiya1.104
   104 Aminokislata misollar ishlash 18 daqiqa
  • Leksiya1.105
   105 Test-1 (30-talik) 17 daqiqa
  • Leksiya1.106
   106 Test-1 (30-talik 2-qism) 24 daqiqa
  • Leksiya1.107
   107 Test-2 (30-talik) 20 daqiqa
  • Leksiya1.108
   108 Test-2 (30-talik 2-qism) 18 daqiqa
  • Leksiya1.109
   109 Test-3 (30-talik) 22 daqiqa
  • Leksiya1.110
   110 Test-3 (30-talik 2-qism) 16 daqiqa
  • Leksiya1.111
   111 Test-4 (30-talik) 22 daqiqa
  • Leksiya1.112
   112 Test-4 (30-talik 2-qism) 13 daqiqa
  • Leksiya1.113
   113 Test-5 (30-talik) 18 daqiqa
  • Leksiya1.114
   114 Test-5 (30-talik 2-qism) 19 daqiqa
  • Leksiya1.115
   115 Test-6 (30-talik) 19 daqiqa
  • Leksiya1.116
   116 Test-6 (30-talik 2-qism) 16 daqiqa
  • Leksiya1.117
   117 Test-7 (40-talik) 20 daqiqa
  • Leksiya1.118
   118 Test-7 (40-talik 2-qism) 20 daqiqa
  • Leksiya1.119
   119 Test-7 (40-talik 3-qism) 18 daqiqa
  • Leksiya1.120
   120 Test-7 (40-talik 4-qism) 13 daqiqa
  • Leksiya1.121
   121 YAKUNIY DARS
Jaloldinov Zukhridin 23 yosh

Ish Joyi: Toshkent kimyo texnologiya instituti, 4-kurs talabasi

Oʻzi toʻgʻrisida qoʻshimcha ma'lumot (erishgan yutuqlari, ish tajribasi): Kimyo fanidan talabalar oʻrtasida oʻtkazilgan Respublika fan olimpiyadasining ikki karra oltin medal sohibi

Baholar

O'rtacha reyting

0
0 reyting

Batafsil reyting

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

  2 izohlar

 1. Yaxshi

  • Malika
   08.09.2020
   Javob berish

   Курслар сизга манзур келганидан хурсандмиз

Izoh qoldiring

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan