Ona tili – Umumiy mavzular

(0 baholash)
300 000 UZS
ona-tili

Ona tili (umumiy mavzular) kursi har biri 20-30 daqiqa davom etuvchi 120 ta video darslarni o’z ichiga oladi. Video darslar fonetika, orfografiya, leksikologiya, morfemika, sintaksis, grammatika, punktuatsiya, murakkab va qo’shma gaplar mavzularini qamrab oladi. Kursni tamomlagan foydalanuvchilar O’zbekiston oliy ta`lim muassasalariga kirish imtixonlarini topshirish uchun ona tili fanidan zarur bo’lgan  barcha bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishadi. Shu bilan birga kurs foydalanuvchilarga insho yozish bo’yicha amaliy ko’nikmalarni shakllantishga yordam beradi.

Kursning xususiyatlari

 • Ma'ruzalar 120
 • So'rovnomalar 0
 • Ko'nikma darajasi Barcha darajalar
 • Til O'zbek tilida
 • Talabalar 76
 • Baholar Ha
 • Fonetika 7

 • Orfografiya 3

  • Leksiya2.1
   O’zbek alifbosi. Orfografiya va uning tamoyillari. Imlo qoidalari. Tutuq belgisi. 27 daqiqa
  • Leksiya2.2
   Orfografiya (2-qism) 28 daqiqa
  • Leksiya2.3
   Ofografiya bo’yicha takrorlash. Testlar tahlili 30 daqiqa
 • Leksikologiya 10

  • Leksiya3.1
   Leksikologiya. 28 daqiqa
  • Leksiya3.2
   Leksikologiya ( 2- qism ) 22 daqiqa
  • Leksiya3.3
   So’zlarning shakl va ma’no munosabatiga ko’ra turlari. Antonimlar. 23 daqiqa
  • Leksiya3.4
   Sinonimlar 20 daqiqa
  • Leksiya3.5
   Paronimlar 18 daqiqa
  • Leksiya3.6
   Omonimlar 29 daqiqa
  • Leksiya3.7
   Omonimlar ( 2-qism) 26 daqiqa
  • Leksiya3.8
   O’zbek tilining boyish manbalari. Atamalar. 27 daqiqa
  • Leksiya3.9
   Barqaror birikmalar va ularning tasnifi. Maqol va matallar. Aforizmlar. Frazeologizmlar 21 daqiqa
  • Leksiya3.10
   O’zbek leksikografiyasi ( Lug’atshunoslik ) 28 daqiqa
 • Morfemika 7

  • Leksiya4.1
   Uslubiyat. 25 daqiqa
  • Leksiya4.2
   Uslubiyat ( 2-qism ) 22 daqiqa
  • Leksiya4.3
   Morfemika. Yetakchi va ko’makchi morfemalar haqida ma’lumot. 26 daqiqa
  • Leksiya4.4
   Ko’makchi morfemalar 24 daqiqa
  • Leksiya4.5
   Ko’makchi morfemalar 32 daqiqa
  • Leksiya4.6
   Ko’makchi morfemalar 31 daqiqa
  • Leksiya4.7
   Ko’makchi morfemalar 29 daqiqa
 • Leksikologiya 16

  • Leksiya5.1
   Morfologiya 29 daqiqa
  • Leksiya5.2
   Ot so’z turkumi 31 daqiqa
  • Leksiya5.3
   Sifat 25 daqiqa
  • Leksiya5.4
   Son 26 daqiqa
  • Leksiya5.5
   Ravish 30 daqiqa
  • Leksiya5.6
   Olmosh 21 daqiqa
  • Leksiya5.7
   Fe’l 24 daqiqa
  • Leksiya5.8
   Fe’l 25 daqiqa
  • Leksiya5.9
   Fe’l 23 daqiqa
  • Leksiya5.10
   Fe’l 22 daqiqa
  • Leksiya5.11
   O’tilganlar bo’yicha takrorlash 24 daqiqa
  • Leksiya5.12
   Yordamchi so’z turkumlari. Bog’lovchilar 18 daqiqa
  • Leksiya5.13
   Ko’makchi 23 daqiqa
  • Leksiya5.14
   Yuklamalar 20 daqiqa
  • Leksiya5.15
   Alohida so’z turkumlari 24 daqiqa
  • Leksiya5.16
   Ismlar 27 daqiqa
 • Sintaksis va Gramatika 43

  • Leksiya6.1
   Sintaksis 33 daqiqa
  • Leksiya6.2
   So’z birikmasi 26 daqiqa
  • Leksiya6.3
   So’z birikmasi 24 daqiqa
  • Leksiya6.4
   So’z birikmasi 25 daqiqa
  • Leksiya6.5
   So’z birikmasi 18 daqiqa
  • Leksiya6.6
   Bilvosita va bevosita bog’lanish 22 daqiqa
  • Leksiya6.7
   O’tilgan mavzular bo’yicha testlar 25 daqiqa
  • Leksiya6.8
   O’tilgan mavzular bo’yicha testlar 20 daqiqa
  • Leksiya6.9
   O’tilgan mavzular bo’yicha testlar 25 daqiqa
  • Leksiya6.10
   O’tilgan mavzular bo’yicha testlar 29 daqiqa
  • Leksiya6.11
   O’tilgan mavzular bo’yicha testlar 32 daqiqa
  • Leksiya6.12
   O’tilgan mavzular bo’yicha testlar 25 daqiqa
  • Leksiya6.13
   Gap 32 daqiqa
  • Leksiya6.14
   Gap bo’laklari . Kesim 28 daqiqa
  • Leksiya6.15
   Kesim 30 daqiqa
  • Leksiya6.16
   Ega 30 daqiqa
  • Leksiya6.17
   Bosh bo’laklar bo’yicha takrorlash 28 daqiqa
  • Leksiya6.18
   Bosh bo’laklar bo’yicha takrorlash 29 daqiqa
  • Leksiya6.19
   Aniqlovchi 25 daqiqa
  • Leksiya6.20
   To’ldiruvchi 26 daqiqa
  • Leksiya6.21
   Hol 32 daqiqa
  • Leksiya6.22
   Gap bo’laklari bo’yicha takrorlash 22 daqiqa
  • Leksiya6.23
   Gap bo’laklari bo’yicha takrorlash 26 daqiqa
  • Leksiya6.24
   Gap bo’laklari bo’yicha takrorlash 24 daqiqa
  • Leksiya6.25
   Gap bo’laklari bo’yicha takrorlash 23 daqiqa
  • Leksiya6.26
   Gap bo’laklari bo’yicha takrorlash 32 daqiqa
  • Leksiya6.27
   Testlar tahlili 30 daqiqa
  • Leksiya6.28
   Ajratilgan bo’laklar 23 daqiqa
  • Leksiya6.29
   Gap bilan aloqaga kirishmaydigan bo’laklar 24 daqiqa
  • Leksiya6.30
   Umumiy takrorlash 25 daqiqa
  • Leksiya6.31
   Qo’shma gaplar. Bog’langan qo’shma gaplar 25 daqiqa
  • Leksiya6.32
   Ergashgan qo’shma gaplar 24 daqiqa
  • Leksiya6.33
   Ergashgan qo’shma gaplar 30 daqiqa
  • Leksiya6.34
   Ergashgan qo’shma gaplar 27 daqiqa
  • Leksiya6.35
   Ergashgan qo’shma gaplar 23 daqiqa
  • Leksiya6.36
   O’tilgan mavzular bo’yicha testlar tahlili 25 daqiqa
  • Leksiya6.37
   O’tilgan mavzular bo’yicha testlar tahlili 22 daqiqa
  • Leksiya6.38
   O’tilgan mavzular bo’yicha testlar tahlili 32 daqiqa
  • Leksiya6.39
   O’tilgan mavzular bo’yicha testlar tahlili 22 daqiqa
  • Leksiya6.40
   O’tilgan mavzular bo’yicha testlar tahlili 24 daqiqa
  • Leksiya6.41
   Bog’lovchisiz qo’shma gaplar 19 daqiqa
  • Leksiya6.42
   Ko’chirma gapli qo’shma gap 27 daqiqa
  • Leksiya6.43
   Ko’chirma gap va o’zlashtirma gap 23 daqiqa
 • Punktuatsiya 12

  • Leksiya7.1
   Nuqta, so’roq, undov 26 daqiqa
  • Leksiya7.2
   Vergul 28 daqiqa
  • Leksiya7.3
   Tire va qavs 22 daqiqa
  • Leksiya7.4
   Ko’p nuqta va qo’shtirnoq 24 daqiqa
  • Leksiya7.5
   Ikki nuqta 25 daqiqa
  • Leksiya7.6
   Tinish belgilarining qo’llanilishi va ularga oid misollar tahlili 31 daqiqa
  • Leksiya7.7
   O’tilgan mavzular yuzasidan takrorlash. 23 daqiqa
  • Leksiya7.8
   O’tilgan mavzular yuzasidan takrorlash. 26 daqiqa
  • Leksiya7.9
   O’tilgan mavzular yuzasidan takrorlash. 21 daqiqa
  • Leksiya7.10
   O’tilgan mavzular yuzasidan takrorlash. 27 daqiqa
  • Leksiya7.11
   O’tilgan mavzular yuzasidan takrorlash. 23 daqiqa
  • Leksiya7.12
   O’tilgan mavzular yuzasidan takrorlash. 27 daqiqa
 • Murakkab qo'shma gaplar 15

  • Leksiya8.1
   Qo’shma gaplar. Sodda qo’shma gaplar. Havola bo’lakli qo’shma gaplar. Murakkab qo’shma gaplar. 27 daqiqa
  • Leksiya8.2
   Murakkab qo’shma gaplar va ularning turlari. Bir necha ergash gapli murakkab qo’shma gaplar. 21 daqiqa
  • Leksiya8.3
   Bir necha bosh gapli murakkab qo’shma gaplar. 25 daqiqa
  • Leksiya8.4
   Aralash murakkab qo’shma gap 24 daqiqa
  • Leksiya8.5
   Qismlari uyushgan murakkab qo’shma gap. 19 daqiqa
  • Leksiya8.6
   Qo’shma gaplarning uslubiy vositalari. Murakkab qo’shma gaplar tahlili. 25 daqiqa
  • Leksiya8.7
   Murakkab qo’shma gaplar bo’yicha takrorlash. 19 daqiqa
  • Leksiya8.8
   Murakkab qo’shma gaplarga oid testlar tahlili. 24 daqiqa
  • Leksiya8.9
   Murakkab qo’shma gaplarga oid testlar tahlili. 23 daqiqa
  • Leksiya8.10
   Murakkab qo’shma gaplarga oid testlar tahlili. 25 daqiqa
  • Leksiya8.11
   Murakkab qo’shma gaplarga oid testlar tahlili. 21 daqiqa
  • Leksiya8.12
   O’tilgan mavzular yuzasidan takrorlash. 21 daqiqa
  • Leksiya8.13
   O’tilgan mavzular yuzasidan takrorlash. 18 daqiqa
  • Leksiya8.14
   O’tilgan mavzular yuzasidan takrorlash. 19 daqiqa
  • Leksiya8.15
   O’tilgan mavzular yuzasidan takrorlash. 18 daqiqa
 • Insho 7

  • Leksiya9.1
   Matn – eng yirik sintaktik birlik. Matn va iqtibos. Ijodiy matn. Insho haqida tushuncha. 29 daqiqa
  • Leksiya9.2
   Insho- ijodiy mehnat. Insho va uning turlari. 22 daqiqa
  • Leksiya9.3
   Insho rejasi va uning turlari. Inshoga epigraf tanlash. 30 daqiqa
  • Leksiya9.4
   Umumiy ona tili yuzasidan takrorlash. 19 daqiqa
  • Leksiya9.5
   Umumiy ona tili yuzasidan takrorlash. 24 daqiqa
  • Leksiya9.6
   Umumiy ona tili yuzasidan takrorlash. 22 daqiqa
  • Leksiya9.7
   Umumiy ona tili yuzasidan takrorlash. 30 daqiqa
Bobonazarova Mahdiya 20 yosh

Ish Joyi: Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Oʻzi toʻgʻrisida qoʻshimcha ma'lumot (erishgan yutuqlari, ish tajribasi): Ish tajribasi 2 yil

Baholar

O'rtacha reyting

0
0 reyting

Batafsil reyting

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%