Tarix – Umumiy mavzular (Rajabova Maxfuza)

User Avatar
(0 baholash)
300 000 UZS
Tarix2

Jahon Tarixi (umumiy mavzular) kursi har biri 20-30 daqiqa davom etuvchi 130 ta video darslarni oʻz ichiga oladi. Video darslar Jahon tarixi fani boʻyicha umumiy oʻrta ta’lim maktablarida 6-11 sinf hamda akademik litsey, kasb-hunar kollejlari oʻquv dasturiga kiritilgan qadimgi dunyo tarixi mavzusidan boshlab, oʻrta asrlar, rivojlangan va yangi davr tarixidan XX asr oxiri-XXI asr boshlari (2017-yil)gacha boʻlgan barcha mavzularni qamrab oladi. Kursni tamomlagan foydalanuvchilar Respublika oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarini topshirish uchun Jahon Tarixi fanidan zarur boʻlgan barcha bilim va koʻnikmalarga ega boʻlishadi.

Kursning xususiyatlari

 • Ma'ruzalar 125
 • So'rovnomalar 0
 • Davomiyligi 50 soat
 • Ko'nikma darajasi Barcha darajalar
 • Til O'zbek tili
 • Talabalar 63
 • Baholar Ha
 • Umumiy mavzular 125

  • Leksiya1.1
   Dars-1.Qadimgi tarix dunyo tarixi boshlanishi. Eng qadimgi odamlar rivojining ilk bosqichlari 27 daqiqa
  • Leksiya1.2
   Dars-2.Urug’chilik jamiyati. Eneolit va bronza asri. Temir asriga o’tish davrida O’rta Osiyoning rivojlanishi. 26 daqiqa
  • Leksiya1.3
   Dars-3.Nil vodiysi va uning aholisi. Qadimgi Misr. Qadimgi Misrda din. 24 daqiqa
  • Leksiya1.4
   Dars-4.Piramidalar va Dahmalar. Qadimgi Misr madaniyati. 16 daqiqa
  • Leksiya1.5
   Dars-5.Mesopatamiya sivilizatsiyalari. Bobil podsholigi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.6
   Dars-6.Qadimgi Xitoy sivilizatsiyalari. 17 daqiqa
  • Leksiya1.7
   Dars-7.Avesto va Zardushtiylik dini. 11 daqiqa
  • Leksiya1.8
   Dars-8.Old Osiyo davlatlari. 12 daqiqa
  • Leksiya1.9
   Dars-9.Qadimgi Yunoniston 24 daqiqa
  • Leksiya1.10
   Dars-10.Qadimgi Italiya 22 daqiqa
  • Leksiya1.11
   Dars-11.Ahomoniylar davlati. O’zbekiston hududida ilk davlatlar. 22 daqiqa
  • Leksiya1.12
   Dars-12.Kushon davlati. Buyuk ipak yo’li. 26 daqiqa
  • Leksiya1.13
   Dars-13.O’rta Osiyoda Ahamoniylar hukumronligi. 14 daqiqa
  • Leksiya1.14
   Dars-14.O’rta Osiyo xalqlarining yunon-makedon istelochilariga qarshi kurashi. 22 daqiqa
  • Leksiya1.15
   Dars-15.Arabiston ilk o’rta asrlarda 18 daqiqa
  • Leksiya1.16
   Dars-16.Osiyo mamlakatlari madaniyati 20 daqiqa
  • Leksiya1.17
   Dars-17.Yevropa xalqlari madaniyati 19 daqiqa
  • Leksiya1.18
   Dars-18.Salib yurishlari 23 daqiqa
  • Leksiya1.19
   Dars-19.Mo’g’ullar davlati. 16 daqiqa
  • Leksiya1.20
   Dars-20.Yevropada me’morchilik, san’at va madaniyat 17 daqiqa
  • Leksiya1.21
   Dars-21.Osiyo, Amerika va Afrika xalqlari madaniyati 21 daqiqa
  • Leksiya1.22
   Dars-22.Arab xalifaligi. 20 daqiqa
  • Leksiya1.23
   Dars-23.O’rta asrlarda tovar ishlab chiqarishning yuksalishi. Bozor va yarmarkalar. Osiyo mamlakatlarining O’rta asr shaharlari. 25 daqiqa
  • Leksiya1.24
   Dars-24.Yuz yillik urushning boshlanishi va uning yakunlari. 23 daqiqa
  • Leksiya1.25
   Dars-25.Angliyada markazlashgan davlatning tashkil topishi. 22 daqiqa
  • Leksiya1.26
   Dars-26.Afrika xalqlari o’rta asrlarda 25 daqiqa
  • Leksiya1.27
   Dars-27.Buyuk geografik kashfiyotlar 19 daqiqa
  • Leksiya1.28
   Dars-28.II jahon urushi va uning yakunlari 18 daqiqa
  • Leksiya1.29
   Dars-29.II jahon urushi va uning yakunlari 16 daqiqa
  • Leksiya1.30
   Dars-30.II jahon urushidan so’ng dunyo siyosati va hayotdagi o’zgarishlar 21 daqiqa
  • Leksiya1.31
   Dars-31.Yevropaliklarning mustamlakalar uchun kurashi. 18 daqiqa
  • Leksiya1.32
   Dars-32.Yangi davr boshlarida G’arbiy Yevropa mamlakatlarida ijtimoiy-iqtisodiy hayot 20 daqiqa
  • Leksiya1.33
   Dars-33.Yevropada reformatsiya. Germaniyada dehqonlar urushi. 26 daqiqa
  • Leksiya1.34
   Dars-34.Angliyada qirol hokimiyatining kuchayishi. 24 daqiqa
  • Leksiya1.35
   Dars-35.Fransiyada mutloq monarxiya. 23 daqiqa
  • Leksiya1.36
   Dars-36.XVI-XVII asrlarda Rossiya.(7) 25 daqiqa
  • Leksiya1.37
   Dars-37.Niderlandiya inqilobi. 26 daqiqa
  • Leksiya1.38
   Dars-38.Yevropada uyg’onish davri madaniyati. 26 daqiqa
  • Leksiya1.39
   Dars-39.Ilm-fan taraqqiyoti. 24 daqiqa
  • Leksiya1.40
   Dars-40.Angliyada burjua inqilobining boshlanishi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.41
   Dars-41.Angliyada fuqarolar urushi uning oqibatlari. 27 daqiqa
  • Leksiya1.42
   Dars-42.Angliyaning dunyoda birinchi sanoat mamlakatiga aylanishi. 28 daqiqa
  • Leksiya1.43
   Dars-43.Amerika qo’shma shtatlarining tashkil topishi. 29 daqiqa
  • Leksiya1.44
   Dars-44.Buyuk fransuz burjua inqilobi va monarxiyaning tugatilishi. 27 daqiqa
  • Leksiya1.45
   Dars-45.XVI-XVII asrlarda Germaniya imperiyasi. 22 daqiqa
  • Leksiya1.46
   Dars-46.Rossiya imperiyasining tashkil topishi. 21 daqiqa
  • Leksiya1.47
   Dars-47.XVI-XVII asrlarda Hindiston. 19 daqiqa
  • Leksiya1.48
   Dars-48.XVI-XVIII asrlarda Xitoy. 23 daqiqa
  • Leksiya1.49
   Dars-49.XVI-XVIII asrlarda Yaponiya 22 daqiqa
  • Leksiya1.50
   Dars-50.XVI-XVIII asrlarda Usmoniylar imperiyasi (Turkiya) (21) 21 daqiqa
  • Leksiya1.51
   Dars-51.XVI-XVIII asrlarda Eron. 18 daqiqa
  • Leksiya1.52
   Dars-52.XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Buyuk Britaniya. 22 daqiqa
  • Leksiya1.53
   Dars-53.Fransiyada birinchi imperiya va uning halokati. 21 daqiqa
  • Leksiya1.54
   Dars-54.Fransiyada ikkinchi imperiyaning o’rnatilishi. 24 daqiqa
  • Leksiya1.55
   Dars-55.XIX asrning 70-yillariga bo’lgan davrda Germaniya va Italiya. 22 daqiqa
  • Leksiya1.56
   Dars-56.XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Rossiya imperiyasi. 24 daqiqa
  • Leksiya1.57
   Dars-57.XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Amerika Qo’shma Shtatlari 24 daqiqa
  • Leksiya1.58
   Dars-58.Lotin Amerikasi xalqlarining milliy ozodlik kurashi. 21 daqiqa
  • Leksiya1.59
   Dars-59.XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Hindiston. 21 daqiqa
  • Leksiya1.60
   Dars-60.XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Xitoy. 23 daqiqa
  • Leksiya1.61
   Dars-61.XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Yaponiya. 27 daqiqa
  • Leksiya1.62
   Dars-62.XVI-XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Koreya. 23 daqiqa
  • Leksiya1.63
   Dars-63.XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Usmoniylar imperiyasi. 20 daqiqa
  • Leksiya1.64
   Dars-64.XVI-XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Afg’oniston. 21 daqiqa
  • Leksiya1.65
   Dars-65.XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Eron. 18 daqiqa
  • Leksiya1.66
   Dars-66.XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Afrika xalqlari. 20 daqiqa
  • Leksiya1.67
   Dars-67.Ilm-fan taraqqiyoti. 19 daqiqa
  • Leksiya1.68
   Dars-68.Adabiyot va san’at. 16 daqiqa
  • Leksiya1.69
   Dars-69 Videosi yo’q.Fransiya-Prussiya urushi va uning yakunlari. 30 daqiqa
  • Leksiya1.70
   Dars-70.Fransiyada uchinchi respublika va 1871-yil 18-mart davlat to’ntarilishi. (41) 23 daqiqa
  • Leksiya1.71
   Dars-71.XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Fransiyada iqtisodiy va siyosiy hayot. 15 daqiqa
  • Leksiya1.72
   Dars-72.Fransiyaning ichki siyosati. 22 daqiqa
  • Leksiya1.73
   Dars-73.Fransiyaning tashqi siyosati. 18 daqiqa
  • Leksiya1.74
   Dars-74..XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Germaniya.Imperiyaning tashkil topishi. 19 daqiqa
  • Leksiya1.75
   Dars-75.Imperiyaning ichki siyosati. 18 daqiqa
  • Leksiya1.76
   Dars-76.Imperiyaning tashqi siyosati. 32 daqiqa
  • Leksiya1.77
   Dars-77.XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Buyuk Britaniyaning siyosiy va iqtisodiy ahvoli. 22 daqiqa
  • Leksiya1.78
   Dars-78.Buyuk Britaniyaning ichki siyosati. 17 daqiqa
  • Leksiya1.79
   Dars-79.Buyuk Britaniyaning tashqi siyosati. 27 daqiqa
  • Leksiya1.80
   Dars-80.Amerika Qo’shma Shtatlari. 22 daqiqa
  • Leksiya1.81
   Dars-81.AQSHning ichki siyosati. 21 daqiqa
  • Leksiya1.82
   Dars-82.AQSHning tashqi siyosati. 22 daqiqa
  • Leksiya1.83
   Dars-83.XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Lotin Amerikasi davlatlari. 22 daqiqa
  • Leksiya1.84
   Dars-84.Lotin Amerikasing boshqa davlatlari. 16 daqiqa
  • Leksiya1.85
   Dars-85.XIX asr oxiri – XX asr boshlarida podsho Rossiyasing ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli. 22 daqiqa
  • Leksiya1.86
   Dars-86.Podsho Rossiyasining tashqi siyosati. 25 daqiqa
  • Leksiya1.87
   Dars-87.Rossiyada davlat Dumasining tashkil etilishi. 22 daqiqa
  • Leksiya1.88
   Dars-88.XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Avstriya-Vengriya imperiyasi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.89
   Dars-89.Avstriya-Vengriya imperiyasining tashqi siyosati. 21 daqiqa
  • Leksiya1.90
   Dars-90.XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Italiya. 23 daqiqa
  • Leksiya1.91
   Dars-91.XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Bolqon davlatlari. (62) 21 daqiqa
  • Leksiya1.92
   Dars-92.XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Yaponiya. (63) 29 daqiqa
  • Leksiya1.93
   Dars-93.XIX asr oxirida Xitoy. (64) 23 daqiqa
  • Leksiya1.94
   Dars-94.XX asr boshlarida Xitoyning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy ahvoli. (65) 18 daqiqa
  • Leksiya1.95
   Dars-95.XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Hindiston. (66) 24 daqiqa
  • Leksiya1.96
   Dars-96.XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Eron. (66) 23 daqiqa
  • Leksiya1.97
   Dars-97.XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Afg’oniston. (68) 18 daqiqa
  • Leksiya1.98
   Dars-98.XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiya. (69) 20 daqiqa
  • Leksiya1.99
   Dars-99.Shimoliy Afrika mamlakatlari. (70) 23 daqiqa
  • Leksiya1.100
   Dars-100.Tropik va Janubiy Afrika mamlakatlari. (71) 20 daqiqa
  • Leksiya1.101
   Dars-101.Birinchi jahon urushining boshlanishi va borishi. (72) 23 daqiqa
  • Leksiya1.102
   Dars-102.1916-1917-yillardagi urush harakatlari. (73) 15 daqiqa
  • Leksiya1.103
   Dars-103.Birinchi jahon urushining yakunlari va oqibatlari. (74) 23 daqiqa
  • Leksiya1.104
   Dars-104.Moddiy ishlab chiqarishda texnika va fan taraqqiyoti. (75) 19 daqiqa
  • Leksiya1.105
   Dars-105.Aniq va tabiiy fanlar rivoji. (76) 20 daqiqa
  • Leksiya1.106
   Dars-106.1918-1939-yillarda xalqaro munosabatlar (80) 19 daqiqa
  • Leksiya1.107
   Dars-107.1918-1939-yillarda ilmiy texnik taraqqiyotning jadallashuvi, ilm-fandagi yutuqlar. (81) 20 daqiqa
  • Leksiya1.108
   Dars-108.Xalq ta’limi. Gumanitar fanlar. San’at. (77) 19 daqiqa
  • Leksiya1.109
   Dars-109.Adabiyot (78) 23 daqiqa
  • Leksiya1.110
   Dars-110.1918-1939-yillarda xalqaro munosabatlar (79) 17 daqiqa
  • Leksiya1.111
   Dars-111.1918-1939-yillarda xalqaro munosabatlar (79) 24 daqiqa
  • Leksiya1.112
   Dars-112.1918-1939-yillarda xalqaro munosabatlar (79) 22 daqiqa
  • Leksiya1.113
   Dars-113.1918-1939-yillarda Buyuk Britaniya (82) 19 daqiqa
  • Leksiya1.114
   Dars-114.1918-1939-yillarda Fransiya (83) 25 daqiqa
  • Leksiya1.115
   Dars-115.1918-1939-yillarda Amerika Qo’shma Shtatlari (84) 22 daqiqa
  • Leksiya1.116
   Dars-116.1918-1939-yillarda Yaponiya (85) 27 daqiqa
  • Leksiya1.117
   Dars-117.1918-1939-yillarda Germaniya (86) 26 daqiqa
  • Leksiya1.118
   Dars-118.1918-1939-yillarda Italiya va Ispaniya (87) 21 daqiqa
  • Leksiya1.119
   Dars-119.1918-1939-yillarda Lotin Amerikasi mamlakatlari (88) 24 daqiqa
  • Leksiya1.120
   Dars-120.1918-1939-yillarda Xitoy va Hindiston (89) 18 daqiqa
  • Leksiya1.121
   Dars-121.1918-1939-yillarda Turkiya va Eron (90) 24 daqiqa
  • Leksiya1.122
   Dars-122.1918-1939-yillarda Afrika mamlakatlari(91) 26 daqiqa
  • Leksiya1.123
   Dars-123.1946-1991-yillarda sovet ittifoqi 31 daqiqa
  • Leksiya1.124
   Dars-124.1946-1991-yillarda buyuk Britaniya va Fransiya 21 daqiqa
  • Leksiya1.125
   Dars-125.1946-1991-yillarda Germaniya va Italiya 19 daqiqa

Baholar

O'rtacha reyting

0
0 reyting

Batafsil reyting

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%