Tarix – Umumiy mavzular

(0 baholash)
300 000 UZS
Kurs-Rasmlari

Jahon Tarixi (umumiy mavzular) kursi har biri 20-30 daqiqa davom etuvchi 120 ta video darslarni oʻz ichiga oladi. Video darslar Jahon tarixi fani boʻyicha umumiy oʻrta ta’lim maktablarida 6-11 sinf hamda akademik litsey, kasb-hunar kollejlari oʻquv dasturiga kiritilgan qadimgi dunyo tarixi mavzusidan boshlab, oʻrta asrlar, rivojlangan va yangi davr tarixidan XX asr oxiri-XXI asr boshlari (2017-yil)gacha boʻlgan barcha mavzularni qamrab oladi. Kursni tamomlagan foydalanuvchilar Respublika oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarini topshirish uchun Jahon Tarixi fanidan zarur boʻlgan barcha bilim va koʻnikmalarga ega boʻlishadi.

Kursning xususiyatlari

 • Ma'ruzalar 120
 • So'rovnomalar 0
 • Talabalar 63
 • Baholar Ha
 • Umumiy mavzular 120

  • Leksiya1.1
   1.Qadimgi tarix taraqqiyotning boshlanishi. Eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari 18 daqiqa
  • Leksiya1.2
   2.Eniolit, Bronza, Nemir davrlari. Nil vodiysi va Qadimgi Misr 16 daqiqa
  • Leksiya1.3
   3.Qadimgi Misr dini. Piramidalar va daxmalar. Madaniyat 25 daqiqa
  • Leksiya1.4
   4. Mesopatamiya sivilizatsiyasi va Bobil podsholigi 26 daqiqa
  • Leksiya1.5
   5. Old Osiyo va Ahomoniylar davlati 29 daqiqa
  • Leksiya1.6
   6. Qadimgi Hindiston sivilizatsiyasi va mil. avv. I mingyillikdagi ahvoli 22 daqiqa
  • Leksiya1.7
   7. Qadimgi Xitoy sivilizatsiyasi va mil. avv. III – milodiy I asrlarda Xitoy 25 daqiqa
  • Leksiya1.8
   8. Oʻzbekiston hududidagi ilk davlatlar 18 daqiqa
  • Leksiya1.9
   9. Zardushtiylik 16 daqiqa
  • Leksiya1.10
   10. Antic tarixning boshlanishi. Qadimgi Yunonistonning yuksalishi 20 daqiqa
  • Leksiya1.11
   11. Yunon koloniyalari. Afinada demokratiya 18 daqiqa
  • Leksiya1.12
   12. Yunon-fors urushlari. Yunonistonning Makedoniya tomonidan bosib olinishi 20 daqiqa
  • Leksiya1.13
   13. Qadimgi Yunonistonda madaniyat va fuqaro tarbiyasi 16 daqiqa
  • Leksiya1.14
   14. Qadimgi Yunoniston mutafakkirlari va afsonalari 18 daqiqa
  • Leksiya1.15
   15. Oʻrta Osiyoda Ahomoniylar hukmronligi. Yunon-makedon istilochilariga qarshi kurash 25 daqiqa
  • Leksiya1.16
   16. Salavkiylar, Yunon-Baqtriya, Qadimgi Xorazm, Qangʻ va Dovon davlati 28 daqiqa
  • Leksiya1.17
   17. Kushon davlati va Buyuk Ipak yoʻli 23 daqiqa
  • Leksiya1.18
   18. Qadimgi Utaliya va Rim respublikasi 23 daqiqa
  • Leksiya1.19
   19. Oʻrtayer dengizida hukmronlik uchun kurash. Qullar va gladiatorlar 22 daqiqa
  • Leksiya1.20
   20. Qadimgi Rim madaniyati. Rimning qulashi 27 daqiqa
  • Leksiya1.21
   21. German qabilalari. Farnklar davlatining tashkil topishi 25 daqiqa
  • Leksiya1.22
   22. Britaniyadan Angliyaga. Muqaddas Rim imperiyasi. Vizantiya 24 daqiqa
  • Leksiya1.23
   23. Slavyanlar va Kiyev Rusi 20 daqiqa
  • Leksiya1.24
   24. Yevropa xalqlari madaniyati 20 daqiqa
  • Leksiya1.25
   25. Arab xalifaligi ilk oʻrta asrlarda 20 daqiqa
  • Leksiya1.26
   26. Hindiston va Xitoy mamlakatlari 17 daqiqa
  • Leksiya1.27
   27. Osiyo mamlakatlari madaniyati 21 daqiqa
  • Leksiya1.28
   28. Yevropa oʻrta asr shaharlari va ishlab chiqarishning yuksalishi 21 daqiqa
  • Leksiya1.29
   29. Osiyo mamlakatlarining shaharlari. Xristianlik 18 daqiqa
  • Leksiya1.30
   30. Salib yurishlari 21 daqiqa
  • Leksiya1.31
   31. Fransiyada markazlashgan davlatning tashkil topishi va mutlaq monarxiya 24 daqiqa
  • Leksiya1.32
   32. Angliyada markazlashgan davlatning tashkil topishi 17 daqiqa
  • Leksiya1.33
   33. Germaniya va Rus knyazliklari 25 daqiqa
  • Leksiya1.34
   34. Yevropa madaniyati 21 daqiqa
  • Leksiya1.35
   35. Saljuqiylar va Usmonli turklar davlati 19 daqiqa
  • Leksiya1.36
   36. Moʻgʻillar davlati va Oltin Oʻrda xonligi 23 daqiqa
  • Leksiya1.37
   37. Xitoy, Yaponiya, Koreya 25 daqiqa
  • Leksiya1.38
   38. Hindiston va Amerika 23 daqiqa
  • Leksiya1.39
   39. Afrika ilk oʻrta asrlarda 22 daqiqa
  • Leksiya1.40
   40. Osiyo, Amerika va Afrika xalqlari madaniyati 21 daqiqa
  • Leksiya1.41
   41. Buyuk geografik kashfiyotlar va mustamlaka uchun kurashlar 22 daqiqa
  • Leksiya1.42
   42. Gʻarbiy Yevropadagi hayot. Germanlarda dehqonlar urushi 19 daqiqa
  • Leksiya1.43
   43. Angliyada qirol hokimiyati. Fransiyada mutlaq monarxiya 17 daqiqa
  • Leksiya1.44
   44. XVI-XVII asrlarda Rossiya, Niderlandiya 22 daqiqa
  • Leksiya1.45
   45. Yevropada uygʻonish davri madaniyati 19 daqiqa
  • Leksiya1.46
   46. Angliyada burjua inqilobi va fuqarolar urushi 23 daqiqa
  • Leksiya1.47
   47. Angliyaning birinchi sanoat mamlakatiga aylanishi 22 daqiqa
  • Leksiya1.48
   48. AQSHning tashkil topishi va buyuk fransuz inqilobi 23 daqiqa
  • Leksiya1.49
   49. XVI-XVIII asrlarda Germaniya va Rossiya 24 daqiqa
  • Leksiya1.50
   50. XVI-XVIII asrlarda Hindiston, Xitoy, Yaponiya 21 daqiqa
  • Leksiya1.51
   51. XVI-XVIII asrlarda Usmonli turklar va Eron 18 daqiqa
  • Leksiya1.52
   52. XIX asrda Buyuk Britaniya, Rossiya, Fransiya 24 daqiqa
  • Leksiya1.53
   53. XIX asrda Germaniya, Italiya, AQSH, Lotin Amerikasi 18 daqiqa
  • Leksiya1.54
   54. Hindiston, Xitoy, Yaponiya 22 daqiqa
  • Leksiya1.55
   55. XIX asr 70-yillarigacha Usmonli turklar, Afgʻoniston va Eron 18 daqiqa
  • Leksiya1.56
   56. XIX asr Koreya, Afrika xalqlari va Yevropada ijtimoiy harakatlar 21 daqiqa
  • Leksiya1.57
   57. XVII-XIX asrlarda ilm-fan taraqqiyoti. Adabiyot va san’at 26 daqiqa
  • Leksiya1.58
   58. XIX asr oxiri-XX asr boshlarida kapitalizm. Industrial sivilizatsiya 23 daqiqa
  • Leksiya1.59
   59. Fransiya-Prussiya urushi, Fransiyaning iqtisodiy hayoti va siyosati 21 daqiqa
  • Leksiya1.60
   60. XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Germaniya, ichki va tashqi siyosati 25 daqiqa
  • Leksiya1.61
   61. XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Buyuk Britaniya, ichki va tashqi siyosati 23 daqiqa
  • Leksiya1.62
   62. XIX asr oxiri-XX asr boshlarida AQSH, ichki va tashqi siyosati 22 daqiqa
  • Leksiya1.63
   63. XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Lotin Amerikasi 22 daqiqa
  • Leksiya1.64
   64. XIX asr oxiri-XX asr boshlarida podsho Rossiyasi 23 daqiqa
  • Leksiya1.65
   65. XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Avstriya-Vengriya 21 daqiqa
  • Leksiya1.66
   66. XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Italiya va Bolqon davlatlari 21 daqiqa
  • Leksiya1.67
   67. XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Yaponiya, Hindiston, Xitoy 28 daqiqa
  • Leksiya1.68
   68. XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Eron, Afgʻoniston, Turkiya 24 daqiqa
  • Leksiya1.69
   69. XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Shimoliy, Janubiy, Tropik Afrika davlatlari 26 daqiqa
  • Leksiya1.70
   70. Birinchi jahon urushining boshlanishi va uning oqibatlari 28 daqiqa
  • Leksiya1.71
   71. Moddiy ishlab chiqarishda texnika. Aniq va tabiiy fanlar rivoji 21 daqiqa
  • Leksiya1.72
   72. Xalq ta’limi. Gumanitar fanlar. Adabiyot 22 daqiqa
  • Leksiya1.73
   73. 1918-1939 yillarda xalqaro munosabatlar, ilm-fandagi yutuqlar 22 daqiqa
  • Leksiya1.74
   74. 1918-1939 yillarda Buyuk Britaniya va Fransiya 18 daqiqa
  • Leksiya1.75
   75. 1918-1939 yillarda AQSH va Germaniya 21 daqiqa
  • Leksiya1.76
   76. 1918-1939 yillarda SSSR 23 daqiqa
  • Leksiya1.77
   77. 1918-1939 yillarda Italiya, Ispaniya, Lotin Amerikasi 21 daqiqa
  • Leksiya1.78
   78. 1918-1939 yillarda Yaponiya, Hindiston, Xitoy 19 daqiqa
  • Leksiya1.79
   79. 1918-1939 yillarda Turkiya, Eron, Afrika mamlakatlari 21 daqiqa
  • Leksiya1.80
   80. Ikkinchi jahon urushining yakunlari 20 daqiqa
  • Leksiya1.81
   81. Ikkinchi jahon urushidan soʻng xalqaro munosabatlar 20 daqiqa
  • Leksiya1.82
   82. 1946-1991 yillarda Amerika va Sovet davlatlari 21 daqiqa
  • Leksiya1.83
   83. 1946-1991 yillarda Buyuk Britaniya va Fransiyada 22 daqiqa
  • Leksiya1.84
   84. 1946-1991 yillarda Germaniya va Italiya 27 daqiqa
  • Leksiya1.85
   85. 1946-1991 yillarda Yaponiya va Osiyoning industrial davlatlari 20 daqiqa
  • Leksiya1.86
   86. 1946-1991 yillarda Xitoy xalq respublikasi 16 daqiqa
  • Leksiya1.87
   87. 1946-1991 yillarda Hindiston va Pokiston 19 daqiqa
  • Leksiya1.88
   88. 1946-1991 yillarda Turkiya, Eron, Afgʻoniston 20 daqiqa
  • Leksiya1.89
   89. 1946-1991 yillarda Lotin Amerikasi davlatlari 19 daqiqa
  • Leksiya1.90
   90. 1946-1991 yillarda Afrika mamlakatlari 20 daqiqa
  • Leksiya1.91
   91. XX asrning ikkinchi yarmida madaniyat va ilm-fanning rivojlanishi 27 daqiqa
  • Leksiya1.92
   92. XX-XXI asrlarda xalqaro munosabatlar 18 daqiqa
  • Leksiya1.93
   93. Sharqiy Yevropa mamlakatlarida demokratik inqiloblar 24 daqiqa
  • Leksiya1.94
   94. Sovet davlatining parchalanishi 24 daqiqa
  • Leksiya1.95
   95. 1991-2017 yillarda Rossiya Federatsiyasi 24 daqiqa
  • Leksiya1.96
   96. 1991-2017 yillarda Ukraina, Belarussiya, Moldaviya 22 daqiqa
  • Leksiya1.97
   97. 1991-2017 yillarda Boltiqboʻyi va Kavkazorti 23 daqiqa
  • Leksiya1.98
   98. 1991-2017 yillarda Markaziy Osiyo. Yevropa Ittifoqi va AQSH munosabatlari 24 daqiqa
  • Leksiya1.99
   99. 1991-2017 yillarda AQSH va Germaniya 20 daqiqa
  • Leksiya1.100
   100. 1991-2017 yillarda Buyuk Britaniya va Fransiya 31 daqiqa
  • Leksiya1.101
   101. 1991-2017 yillarda Italiya 22 daqiqa
  • Leksiya1.102
   102. 1991-2017 yillarda Osiyo, Afrika, Lotin Amerikasi 21 daqiqa
  • Leksiya1.103
   103. 1991-2017 yillarda Xitoy va Yaponiya 31 daqiqa
  • Leksiya1.104
   104. 1991-2017 yillarda Janubiy-Sharqiy Osiyo mamlakatlari 23 daqiqa
  • Leksiya1.105
   105. 1991-2017 yillarda Hindiston 26 daqiqa
  • Leksiya1.106
   106. 1991-2017 yillarda Turkiya Respublikasi 24 daqiqa
  • Leksiya1.107
   107. 1991-2017 yillarda Eron Islom Respublikasi 25 daqiqa
  • Leksiya1.108
   108. 1991-2017 yillarda Pokiston va Afgʻoniston 29 daqiqa
  • Leksiya1.109
   109. 1991-2017 yillarda Suriya va Iroq 22 daqiqa
  • Leksiya1.110
   110. 1991-2017 yillarda Isroil va Falastin muammolari 20 daqiqa
  • Leksiya1.111
   111. 1991-2017 yillarda Lotin Amerikasi 21 daqiqa
  • Leksiya1.112
   112. 1991-2017 yillarda Afrika mamlakatlari 22 daqiqa
  • Leksiya1.113
   113. XX asr oxiri-XXI asr boshlarida globallashuv, ekstremistik havf-xatarlar 18 daqiqa
  • Leksiya1.114
   114. Oʻtilgan mavzu yuzasidan test ishlash 19 daqiqa
  • Leksiya1.115
   115. XX asr oxiri-XXI asr boshlarida barqarorlashuv va etno-ijtimoiy rivojlanish 20 daqiqa
  • Leksiya1.116
   116. Oʻtilgan mavzu yuzasidan test ishlash 22 daqiqa
  • Leksiya1.117
   117. Oʻtilgan mavzu yuzasidan test ishlash 22 daqiqa
  • Leksiya1.118
   118. Oʻtilgan mavzu yuzasidan test ishlash 22 daqiqa
  • Leksiya1.119
   119. XX asr oxiri-XXI asr boshlarida texnik taraqqiyot. Ilm-fan, adabiyot, san’at 26 daqiqa
  • Leksiya1.120
   120. Oʻtilgan mavzu yuzasidan umumlashtiruvchi testlar 22 daqiqa

Baholar

O'rtacha reyting

0
0 reyting

Batafsil reyting

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%