Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)

Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti

Bakalavr

Qabul mudati: 31 Avgust 2024

Toshkent shahri

;