1. Asosiy/
  2. Yangiliklar

📣 Ishlab chiqarish ta’lim ustalarining faoliyatiga bog‘liq bo‘lmagan ish turlari bekor qilindi

02.04.2024
Article image

Qarorga ko‘ra, professional ta’lim muassasalari ishlab chiqarish ta’limi ustalarining namunaviy yillik ish rejasi hamda ularning asosiy faoliyat turlariga sarflanadigan vaqt me’yorlari belgilandi.


Bu orqali Ishlab chiqarish ta’lim ustalarining:

- pedagogik yuklamalar optimallashtirilib, ularning soni 54 tadan 14 taga qisqartirildi;

-  faoliyatiga bog‘liq bo‘lmagan ish turlari bekor qilindi va mazmunan bir-biriga yaqin bo‘lgan ish turlari optimallashtirildi;

-  ish faoliyatlari va mehnat ta’tillari maqbullashtirildi.


Mavzular

Mavzuga oid yangiliklar