1. Asosiy/
  2. Yangiliklar

📣 Talabalarning o‘qigan davri mehnat stajiga qo‘shiladimi?

20.03.2024
Article image

O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning davlat nafaqa ta’minoti to‘g‘risida”gi Qonunining 37-moddasida ish stajiga qo‘shib hisoblanadigan mehnat faoliyati turlari sanab o‘tilgan. Mazkur Qonunning “y” bandiga ko‘ra oliy ta’lim muassasalarida, aspiranturada, stajyor-tadqiqotchi-izlanuvchilar institutida, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar institutida, tayanch doktoranturada, doktoranturada va klinik ordinaturada kunduzgi o‘qish, shu jumladan chet elda o‘qish umumiy ish staji kamida 7 yil bo‘lgan taqdirda ish stajiga qo‘shib hisoblanadi


Yoshga doir nafaqa olish huquqiga (erkaklar uchun – 60, ayollar uchun -55 yosh) qadar kamida 7 yil ish stajiga ega bo‘lsangiz, shundagina oliy ta’lim muassasalarida o‘qigan davringiz ish stajiga qo‘shib hisoblanadi.


Nogiron bo‘lib qolgan shaxslar stajiga esa ko‘rsatib o‘tilgan staj muddatidan qat’i nazar qo‘shiladi.


Mavzular

Mavzuga oid yangiliklar