Iqtisodiyot: qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti

Toshkent davlat agrar universiteti

Bakalavr

Qabul mudati: 20 Iyul 2024

Toshkent shahri

;